Home Valors Política de qualitat
Política de qualitat

La Direcció General de Zorrilla Empresa logística, S. A. es compromet en matèria de qualitat mitjançant l'establiment d'aquesta Política de Qualitat. Aquesta política ha estat Documentada, aprovada i difosa a través de tota l'organització i es fonamenta en els següents principis:

  1. Complir plenament amb els requisits de la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001: 2000.
  2. Satisfacció de les necessitats dels nostres clients mitjançant l'adaptació dels serveis.
  3. Compliment de les especificacions del servei sol licitat pel Client, així com les disposicions i Reglamentació aplicable.
  4. Minimització de la Prestació de Serveis No conformes i Reclamacions dels clients mitjançant l'establiment d'indicadors de control i activitats de seguiment
  5. Implicació del personal en el treball quotidià i diari, a través del qual s'aconseguirà una millora contínua en la sistemàtica i prestació dels serveis.

La direcció de ZELSA procedeix a que la política i sistema de qualitat siguin entesos, implantats i mantinguts en tots els nivells de l'organització.

En definitiva el nostre lema és:

"Aconseguir la satisfacció del client mitjançant un Servei de Qualitat"
 
  • Català
  • Español
  • English
  • French
  • Deutsch

Accés clientssol·licitar accés de client
Mitjançant aquest enllaç els usuaris poden consultar factures, actualitzar dades, veure albarans i consultar serveis realitzats.

Accés magatzem